Thông tin dịch vụ lên tích xanh các MXH
*: Hỗ trợ tất cả các tài khoản đều lên được tích xanh dù đủ điều kiện hay ko.
*: Hỗ trợ lên báo chính thống.
*: Update tích xanh facebook đã có thể thuê theo tháng
*: Nhập thông tin nick cần lên tích vào mẫu bên dưới chúng tôi sẽ kiểm tra và liên hệ lại để báo giá.
YÊU CẦU LÊN TÍCH XANH

*: Để trở thành đối tác của dịch vụ này hãy để lại thông tin kèm ghi chú chúng tôi sẽ liên hệ lại để trao đổi.
ID USER SDT CHANNEL BUY RUN STATUS CONTENT COIN CREATE ACTION
ID USER SDT CHANNEL BUY RUN STATUS CONTENT COIN CREATE ACTION