DONATE QUA VÍ MOMO

Mã chuyển tiền tự động chỉ có tác dụng cho 1 lần chuyển khoản trong vòng 1 giờ kể từ khi tạo, nếu quá thời hạn vui lòng tạo mã mới.

Thông tin chi tiết
STT USER CODE DONATE DONATE COIN STATUS APPROVE TIME