BOT TƯƠNG TÁC
Chức năng thử nghiệm! để đảm bảo ổn định hãy cài bot tại: https://bot.chiplove.net
Bỏ trống sẽ dùng ip chung của server.
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS DELAY COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS DELAY COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết

- Chức năng thử nghiệm.

- Định dạng tài khoản: [email protected]|123456|P5VI OYVX GMT4 U6YO MBAQ DPPF 7BPN KFFF hoặc 098xxxx|123456|P5VI OYVX GMT4 U6YO MBAQ DPPF 7BPN KFFF
- Định dạng proxy: 41.32.117.123|61786|hgmd3y:kMTvxh

- Hệ thống sẽ tương tác ngẫu nhiên với bài viết mới nhất trên bảng tin.

- Nên mua proxy để đảm bảo tính ổn định

- Bấm vào uid để xem nhật kí chạy bot, hệ thống sẽ thực hiện chạy lại nếu bị lỗi dừng hoạt động.