BÁN CLONE FACEBOOK
Chú ý: Vui lòng truy cập mbasic.facebook.com đăng nhập hoặc dùng cookie để hạn chế checkpoint!

ID USER CHANNEL STATUS BUY COIN TIME ACTION
ID USER CHANNEL STATUS BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Lấy mã 2fa tại đây: GET 2FA

Chú ý chỉ bán clone.ko hướng dẫn sử dụng clone.

VIA-NGOAI-SCAN-CHUA-CHANGE sẽ có tỉ lệ sai pass. ko bảo hành pass ko bảo hành login.

Via change info bảo hành sai pass. không bảo hành login (Nên login cookie. login id pass tỉ lệ checkpoint cao)

VIA-NGOAI-SCAN-CHUA-CHANGE-2FA bảo hành sai pass login lần đầu.

VERIFY-MAIL-2FA-DA-CHEAT-APP bảo hành sai pass.

Clone chưa change hoặc ko có 2fa nên login bằng cookie,login id pass tỉ lệ rủi ro cao.

Xác định rõ mục đích cần dùng trước khi mua tránh trường hợp mua xong ko phù hợp với việc cần dùng!

Tải lại file tại menu danh sách sau 10 phút và trước 48 giờ nếu hệ thống xuất thiếu hoặc ko xuất ra clone sẽ tự động hoàn lại xu.

Vui lòng liên hệ hỗ trợ sau khi mua tối đa 60p, quá 60p đơn mua đó sẽ ko được giải quyết.