Tài khoản bị tạm khóa

- Phát hiện bất thường tài khoản bị tạm khóa để bảo vệ người dùng.

- Vì tài khoản đã bật xác thực 2 yếu tố nên chỉ cần nhập mã xác thực để mở khóa ngay lập tức.

- Có thể đăng xuất ra chọn chức năng quên mật khẩu sẽ vô hiệu hóa xác thực 2 bược hoặc đợi sau -1713628497 giây sẽ tự mở khóa.

Thông tin hướng dẫn
Lấy mã bí mật tại đây: GET 2FA