TĂNG LƯỢT XEM VIDEO FACEOOK

ID USER UID CHANNEL RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Không thể hủy đơn sẽ ko hoàn,ko hoàn lại xu khi đã mua.

- Độ dài video tối thiểu 15s trở lên .

- View đề xuất hiển thị gần giống mắt khi livestream .