TĂNG LƯỢT MUA ẢO TIKTOK
Nếu lấy uid bị lỗi hãy dùng link video bất kỳ trong nick.

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Nhập link sản phẩm bán trên tiktok.
*: Tài nguyên tiktok chỉ 15-20k đổ lại ko mua quá sl sẽ thiếu.