TĂNG SUB PAGE FACEBOOK
- Chú ý page có uid dạng 1000xxx là page pro5 chỉ mua được ở kênh nào hỗ trợ pro5.

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Tăng sub page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng sub page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.
*: Có thể mua sub cho page thường và pro5 tại kênh 2 mục like page.