GẠCH CƯỚC MOBILE

ID USER SDT CHANNEL BUY RUN STATUS CONTENT COIN CREATE ACTION
ID USER SDT CHANNEL BUY RUN STATUS CONTENT COIN CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Cước sẽ được gạch nhanh hay chậm tùy vào lượng đơn hiện có
*: Mỗi cấp ưu tiên sẽ trừ 1% chiết khấu.
*: Nhập thêm mật khẩu sẽ được gạch cước nhanh hơn
*: Riêng mạng mobiphone bắt buộc phải có mật khẩu mymobi
*: Nếu chờ lâu quá có thể hủy để nâng mức ưu tiên lên để nạp nhanh hơn.